Blog Posts

جمعه سیصد و بیست و سوم: انزواطلبی

۳۲۳ مولای من سلام… از آن جمعه‌هاست که نمی‌دانم حجم وسیعی از ناآرامی‌ام را چگونه باید در کلمات تقدیم کنم. دوازدهم بهمن نود و هفت مقارن است با سیصد و بیست و سومین هفته از سلسله مراقبت. و آقای ِ من عجیب دلتنگ و غم‌آلودم. روزهای متمادی است که کمتر صحبت می‌کنم، کمتر می‌نویسم، کمتر به مصاحبت با دیگران میل دارم و کمتر لبخند بر لبانم می‌نشیند. جان ِ من گلایه از هجوم محک‌ها  و آزمون‌ها ندارم، که ما آمده‌ایم

Continue Reading

Site Footer