Blog Posts

جمعه سیصد و نوزدهم: صمیمانه

۳۱۹ مولای من سلام جمعه سیزدهم دی ماه نود و هفت است و یک‌سالی است از تجربه فضای کاری جدید می‌گذرد و راستش را بخواهید من هرچه به ساحت مدیران مملکت نزدیک‌تر می‌شوم، قلبم تارتر می‌شود. نمی‌دانم مشکل کجاست و نمی‌دانم اگر این‌ها که می‌گویند برای خدمت و انجام وظیفه آمده‌ایم حقیقت قلبشان را می‌گویند پس چرا اثرش در من واژگون است! حضرت ِ جان می‌شود نامه این هفته آن‌قدر صمیمی باشد که بگویم برای اولین‌بار رفتم لواسان و دوباره

Continue Reading

Site Footer