جمعه سیصد و بیستم: آزمونِ علی

مولای من سلام این هفته با خودم می‌اندیشیدم که اگر خدا بخواهد از جداعلی، جناب ِ علی علیه‌السلام امتحانی بگیرد، آزمون باید چگونه باشد؟ علی را که نمی‌شود با مال دنیا آزمود که هرچه از دوش او بردارند، بال‌هایش را سبک‌تر کرده‌اند. علی را که نمی‌شود با سختی مناجات آزمود، که مناجات، لذت و قند و شکرِ علی است. علی را که نمی‌شود با از جان گذشتن آزمود ،که علی از دنیا گذشتن برایش آغاز راحتی است آن‌چنان که فرمود:

Continue Reading

Site Footer