جمعه سیصد و چهاردهم: ظهور در زندگی

مولای من سلام…

دیشب دوست هم‌سن و سالی کنارم آمد و زیر گوشم به‌آرامی پرسید:

مشروب می‌خوری؟ گفتم: نه؛

سیگار می‌کشی؟ گفتم: نه؛

قلیون می‌کشی؟ گفتم: نه؛

بزن و برقص و این‌ها؟!… گفتم: نه!

بعد چند لحظه مات در صورتم نگاه کرد و ادامه داد: در مهمانی و جمع دوستانه و آمد و شدها چه‌کار می‌کنی پس؟ و از شما چه پنهان که بیست و چهار ساعت است که دارم به همین سؤال فکر می‌کنم. آنجا به خنده گذشت اما سؤال جدی است و واقعیت این است که روزبه‌روز حضورم در جمع‌ها و مهمانی‌ها و بزم‌ها کمتر و کمتر شده است. در عمل هم بساط نبودن با این و آن ما را به وصله ناجور بدل خواهد کرد.

آقای ِ من

عامیانه‌نشینی‌های شما چگونه است؟ آیا باید در هر جمعی که دور هم می‌نشینیم باب کتابی و شرح و تفسیری باشد که بشود فضیلت؟ شما اگر اکنون، امروز، در این زمان و این‌همه تأکید دارم بر قید حال که بگویم مثل ما در همین روزگار، قرار بود به مهمانی و مجلسی بروید، حضورتان چگونه بود؟ آیا امام در نقش میزبان هم بر منبر وعظ است؟ آیا در نقش مهمان هم چون حضور در کلاس درس است؟

جان ِ من

ما تصویرمان از امام در میدان نبرد روشن است، در نقش زمامدار هم به لطف جناب ِامیر همچنین، در نقش پیشوا نیز سیره و حدیث هست اما دست‌یافتن به ترجمان ِ امروزی ِ جنابتان در تفریح و مجلس مهمانی و بزم و خوشحالی مسئله مهمی است. چند روز پیش در کوه‌پیمایی دیدم که طلبه‌ای با لباس طلاب مسیر را طی می‌کرد و صد البته در انتخاب پوشش مختار است اما سؤال این بود: آیا شما در کوه‌پیمایی، لباسی جز لباس کوه‌پیمایی انتخاب می‌کردید؟! در میدان ورزشی با چه لباسی حاضر می‌شدید؟!

حضرت ِ سالار

اعراب معاصر با پیامبر، خوب از ایشان پرسیده‌اند. آن‌ها حتی در پرسیدن آداب زناشویی هم مسامحه نکردند یعنی می‌خواستند بدانند پیامبر در بستر چگونه است. اقتداکردن، مستلزم چنین اشرافی است. ما به ترجمان ِ شما در صحنه زندگی نیازمندیم چون شما را برای زندگی می‌خواهیم نه فقط برای شفاعت در قیامت. کار ما با شما از اکنون آغاز شده نه از شب اول قبر. ما باید بدانیم، شما در پشت فرمان ماشین چگونه‌اید؟ در مراجعه به رسانه‌ها چگونه‌اید؟ در کلاس درس چگونه‌اید؟ در ترافیک چگونه‌اید؟ و… اگر این‌ها حل نشود، ظهور شما در زندگی ما ناشدنی است و امتداد غیبت، ثمره عدم ظهور شما در زندگی‌های ماست.

Site Footer